GDI-researchers

Photos Dr. David Bosshart (ZIP 21.3MB)
Photos Karin Frick (ZIP 6.9MB)
Photos Marta_Kwiatkowski (ZIP 5.8MB)
Photos Jakub Samochowiec (ZIP 5.9MB)
Photos Detlef G├╝rtler (ZIP 5.1MB)

Rooms and location